Webdesign door U Zeeman

Onze visie:

Fivelzorg is een zorgstichting gestart als een organisatie met een christelijke identiteit. We zijn bewogen met mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Wij geloven dat ieder mens kostbaar is en meer is dan de som van zijn problemen. Fivelzorg streeft ernaar om oprecht en geïnteresseerd met haar cliënten om te gaan. Om tijd en aandacht te hebben voor elkaar. Wij willen als hulpverleners het rolmodel zijn voor de cliënt in hoe we met elkaar omgaan. Op die manier willen we laten zien dat er verandering in hun omstandigheden mogelijk is. Het mens- en relatie gerichte denken staat bij ons centraal. Voor ieder mens is er Hoop. 

Ons Doel:

Wij bieden een woonomgeving met een dagelijkse structuur en bieden activiteiten aan voor cliënten die kampen met dak- en thuisloosheid, verslaving en/of psychiatrische problematiek. Een doelgroep waar de reeds bestaande hulpverlening vaak geen antwoord op heeft. Wij streven ernaar cliënten weer in een gezond levensritme te zetten, waardoor zij op hun manier weer kunnen participeren in deze maatschappij.;

Onze Missie:

Het blijven onderwijzen, informeren en stimuleren van derden, zodat er een verandering van denken en handelen plaats vindt, waardoor men mede verantwoordelijkheid neemt voor het (im)materiële welzijn van deze doelgroep.Zorgvormen

Zorg op maat

Wat bieden wij?

Fivelzorg & Wonen

Bij Fivelzorg staat de mens centraal. Wij proberen onze zorgverlening dan ook zoveel mogelijk op maat aan te bieden en te kijken naar wat de cliënt nodig heeft. 
De basiszorg is onze dagelijkse structuur waarin het wonen en het deelnemen aan de maatschappij centraal staat. Ook de vraag, “wat is hier dan voor nodig?” komt hierin terug. Ons doel is cliënten basis sociale vaardigheden te leren, te leren omgaan met hun financiën, een dagritme te leren voor wat betreft de huishouding en de boodschappen, en vaardigheden aan te leren of te vergroten voor het deelnemen aan het arbeidsproces.
Voor begeleiding op het gebied van dagelijkse levenszaken zijn er gekwalificeerde woonbegeleiders aanwezig. 
Wij hebben een team van maatschappelijk werkers die de praktische regelzaken organiseren om weer stabiliteit te creëren in het leven van de cliënt.
Daarnaast hebben wij een team van gekwalificeerde activiteitenbegeleiders,  die de cliënten helpen bij het vergroten van vaardigheden en de cliënten ondersteunen bij georganiseerde activiteiten, bv. sport

Fivelzorg biedt in haar zorgaanbod ook wonen aan. De woonvormen zijn opgebouwd uit verschillende opties die we zoveel mogelijk laten aansluiten bij de cliënt. De opties zijn:

  • Zorg pension
  • Beschermd wonen
  • Begeleid kamer wonen
  • Ambulante begeleiding

Voor het wonen sluiten de cliënten zelfstandig contracten af met de verhuurder van de woning of met stichting Fivelzorg Facilitair. Het wonen moet namelijk gescheiden zijn van de zorg omdat de wet dit van ons eist. Bij aanmelding wordt beoordeeld waar de cliënt het beste zou kunnen wonen.

 

Zorg Pension

Het Zorg Pension van Fivelzorg is een laagdrempelige woonvorm waarin begeleiding wordt aangeboden op basis van dagelijkse structuur en stabiliteit. Cliënten krijgen een duidelijke structuur aangeboden waarin basis woonvaardigheden centraal staan. (huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging, koken, wassen etc.) Waar mogelijk worden mensen uitgedaagd om deel te nemen aan de activiteiten die geboden worden op ons activiteiten centrum.

Beschermd Wonen

Het beschermd wonen is gericht op ontwikkeling. Na de stabilisatie fase, gaat men zich richten op het innemen van een plek in de maatschappij. De bescherming zit hem in de begeleiding die er wordt geboden. We hebben een ‘three strikes out’ beleid ten aanzien van drugs en middelen gebruik en we houden er dan ook toezicht op dat dit niet/nauwelijks gebeurd. Zodra er een vermoeden van gebruik is worden de cliënten getest. Als men 3 keer is betrapt bij gebruik, wordt er gezocht naar een andere woonplek. Three strikes out.Daarnaast bestaat de begeleiding uit dezelfde dingen als op het Zorg Pension. Aandacht voor basis woonvaardigheden die kunnen worden uitgebouwd met eventueel extern werken of activiteiten op ons activiteitencentrum.

Begeleid kamer wonen

Het begeleid kamer wonen is in principe voor cliënten die overdag aan het werk zijn of scholing volgen en daarnaast met enige regelmaat begeleidingscontact nodig hebben om de structuur in hun leven te kunnen handhaven. Begeleidingscontact is dagelijks mogelijk maar wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. Daarnaast is er doordat er altijd begeleiding aanwezig is, is er automatisch ook zicht op het proces van de cliënt. Waar nodig kan dus ook tijdig worden ingegrepen als de cliënt vast loopt.

Ambulante begeleiding

Het is ook mogelijk om ambulante ondersteuning krijgen van Fivelzorg. Het komt voor dat cliënten doorgroeien naar een zelfstandige woning in samenwerking met de woningbouw vereniging. Dan biedt het maatschappelijk werk de ambulante ondersteuning die nodig is bij allerhande praktische zaken. Het is echter ook mogelijk ook zelf met begeleidingsvragen vragen aan te kloppen bij het maatschappelijk werk van Fivelzorg. Het team van Maatschappelijk werkers is gespecialiseerd in schuldhulpverleningsvraagstukken, persoonlijke problematiek en het in kaart brengen van de problemen die zich voordoen in de dagelijkse situatie. Zij bieden dan ambulante ondersteuning en verwijzen waar nodig door naar externe instanties. Het spreekuur van het team maatschappelijk werk is op vrijdag van 13.30-14.30uur. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0653986997.

Stichting Fivelzorg Activity Center (FAC)

Zinvol bezig zijn is voor ieder mens belangrijk. Voor cliënten die nog niet kunnen werken, of in staat zijn vrijwilligers werk te doen hebben wij een dagbestedingscentrum. Op het FAC kunnen onze cliënten samen dingen doen, maken, of juist alleen. Uw eigen interesse en mogelijkheden staan centraal.

Aanbod
Ons activiteiten centrum is opgedeeld in twee delen die wij aanduiden met de voor- en achterkant van het FAC.

De voorkant biedt diverse kleine projecten, denk aan het maken van collages, schilderijen, versieringen voor de kerstboom, mozaïek projecten en aanverwante projecten.

Hier wordt een aanbod gecreëerd dat past bij een thema of seizoen.

Ook wordt hier gezamenlijk schoongemaakt, koffiegedronken en er worden quizzen gedaan. Ook organiseert men grotere uitstapjes zoals samen naar de markt of naar een bos om te wandelen. Men gaat ook wel gezamenlijk naar de bioscoop. Er wordt gezocht naar een balans in activiteiten, die past bij alle leeftijdscategorieën van de doelgroep.

De achterkant van het activiteitencentrum is gericht op het aanleren van vaardigheden die men kan gebruiken in privé situaties en werk. Hier maken we onderscheid in twee grote projecten. Men kan aan de gang in de fietsenhoek, of men kan aan de slag met hout. In de fietsen hoek worden fietsen gerepareerd en leren de cliënten hoe ze een fiets moeten maken en het beste kunnen onderhouden. Naast het aanleren van vaardigheden willen we met dit project dienstverlenend zijn. Er kunnen ook fietsen gerepareerd worden voor een kleine vergoeding.

Het hout project bestaat uit het maken van kleine dingen, als vogelhuisjes, krijtborden of wandversiering voor in huis. Maar ook is er de mogelijkheid om meubels op te knappen voor Kringloop, waarna de gemaakt meubels weer in de verkoop gaan.

Tot slot hebben we nog een technische dienst, waar cliënten(met enige kennis en ervaring met elektronica) zelfstandig mogen werken aan de reparatie van computers, radio’s en tv’s. Waarna deze in een webshop kunnen worden verkocht. (Marktplaats.nl)

Doel
Er wordt gestreefd de cliënten een dagritme aan te bieden door middel van o.a. dagbesteding. De cliënten leren dat er een tijd is om te werken en dat er een tijd is om thuis te zijn. Zodra cliënten dan worden geacht te gaan werken of door eigen inzet kunnen gaan werken hoeven zij dan geen werkritme meer te leren kennen, dit hebben zij al bereikt.

Contact


Postadres: Fivelzorg
Postbus 176
9930 AD Delfzijl
   
Bezoekadres: Sikkel 25
9902 BW Appingedam
   
e: info@fivelzorg.nl
t: 06 53986997
  (alleen tijdens kantooruren)
 
klacht-/vertrouwenspersoon
H.I. Rinket, te bereiken via het
algemene telefoonnummer van Fivelzorg
 
 
Stichting Fivelzorg: KvK 55954073
Stichting Fivelzorg Activity Center: KvK 55953379